Vurdering af indbo dødsboer forsikring sager antikviteter møbler m.m.

Send os en e-mail

Vurderinger.

Vi tilbyder professionel vurdering af indbo dødsboer forsikring sager samt antikviteter og andet indbo i forbindelse med dødsboer, forsikring, konkurser, betalingsstandsninger eller bare en alm. vurdering af enkelte eller flere emner. Kontakt mig på telefon 48 39 85 20, for en uforpligtende samtale inden du kommer ind i forretningen eller sender noget på mail. Vi holder til i Nordsjælland og kan komme ret hurtigt.

Vurderinger kan foregå på følgende måder :

  1. Ved at du kommer her i forretningen, med det der skal vurderes.
  2. Ved at du sender en e-mail med detaljeret skarpe billeder af emnet samt signaturer, stempler, mærker og andet der kan være med til at identificere, hvad det er for noget. 
  3. Ved at vi kommer ud til dig, dette vil typisk være ved hele indbo og hvis der også skal udfærdiges en udførlig rapport. 

Hvordan vurderes det :

  1. Det kan vurderes til genanskaffelsespris, det vil typisk være ved vurdering til forsikring.
  2. Det kan også vurderes til auktionspris, dette vil typisk være ved dødsboer, konkurser og betalingsstandsning. 
  3. Vurderingen foretages i de fleste tilfælde, ud fra hvad markedsprisen er på det tidspunkt vurderingen bliver fortaget, det kan dog også vurderes ud fra hvad prisen var på et given tidspunkt.
  4. Al vurdering er et skøn og må derfor ikke opfattes som andet.

Hvad koster det : 

  1. Her i forretningen koster det, hvis vurderingen kan foretages med det samme, og dette er langt de fleste emner, 100 kr. + moms, for det første emne og efterfølgende, 50 kr. + moms. Hvis der kræves en nærmere undersøgelse er prisen, 150 kr. + moms, for det første emne og efterfølgende, 100 kr. + moms.
  2. e-mail koster det 100 kr. + moms for det første emne og efterfølgende 50 kr. + moms. Der kan være ting, som kræver en grundigere vurdering, her aftales på forhånd en pris per emne.
  3. Ved vurdering hos dig, foretages det på timebetaling, 500 kr. + moms, regnet fra vi kører hjemme fra til vi er tilbage + tiden for rapportskrivning. 

Vurderingerne bliver foretaget af Peter Hassing, som gennem mere end 40 år har handlet med og vurderet, antikviteter, design og andet indbo, samt med hjælp fra et netværk af eksperter på forskellige områder